t. 0032(0)484621173

subscription_header

Online verkoop van abonnementen

Met deze add-on kunt u abonnementen online verkopen voor bijvoorbeeld tijdschriften of e-learning paketten. U kunt eenvoudig instellen met welke interval facturen moeten worden aangeboden aan uw klanten. U kunt aangeven of er van een setup fee sprake is en hoe lang een abonnement duurt.

Wanneer een klant een betelling voor een abonnement plaatst wordt het volgende proces in gang gezet:

 1. Bestelling geplaatst
 2. betaling ontvangen
 3. Abonnement wordt geactiveerd
 4. De factuur wordt automatisch gegenereerd en aangeboden in het klantaccount
 5. Herhaalfactuur wordt gegenereerd op basis van de termijn die u specificeert
 6. de klant betaalt de factuur
 7. Indien de factuur niet op tijd wordt betaald wordt automatisch een herinnering gestuurd (of het abonnement wordt opgeschort, afhankelijk van hoe u het systeem instelt
 8. Indien de klant nog steeds niet betaalt binnen de door u gespecificeerde termijn dan wordt het abonnement automatisch opgeschort
 9. waarschuwing beëindiging contract wordt automatish gestuurd
 10. abonnement wordt beëindigd indien er nog steeds geen betaling wordt ontvangen
 11. wanneer de door u ingestelde periode wordt overschreden wordt het abonnement definitief beëindigd

\

Zowel de ZCORE beheerder als de klant kan een abonnement stopzetten tenzij u het systeem zo intelt dat klanten dat niet kunnen.

Overige functionaliteit

 • Alle handelingen m.b.t. de abonnementen telt u van te voren in en vervolgen verloopt het proces automatisch
 • Zowel simpele als variabele producten kunnen worden geconfigureerd als abonnement
 • Betaling via de gangbare betalings gateways
 • Bepaal optioneel een vast opstartbedrag voor een abonnement
 • Mogelijkheid om proefperiode in te stellenabonnementen kunnen handmatig worden topgezet of aangepast
 • In combinatie met de verkoop van ‘normale’ producten te gebruiken
 • Divers overzichtschermen voor klanten en beheerders

Neem contact met ons op voor meer informatie en prijzen.